hoặc

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An có đáp án là tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3, quý thầy cô giáo cũng có thể tham khảo để sử dụng đề thi trong bài giảng, thiết kế bài tập cho học sinh của mình.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬA LÒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TÂN

HỌ TÊN: ………………………………….

Lớp………………………….

BÀI THI HỌC KỲ II

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3

NĂM HỌC 2014-2015 - Thời gian: 20 phút

(Tờ 1)

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Question 2: Listen and write T (T) or F (false). (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Question 3: Listen and draw the line. (1 pt)

1. Hai Phong            2. Hue              3. Da Nang               4. Ho Chi Minh City

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Question 4: Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Nghi Tân, Nghệ An

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download