hoặc

Bài tiểu luận ngành Kinh tế dưới đây với đề tài nghiên cứu: Đánh giá quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, bài tiểu luận dưới đây dựa trên câu nhận xét của Giáo sư Michael Porter để làm ra bài phân tích này. Đây có thể là bài tiểu luận tham khảo cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế tham khảo.

Tiểu luận: Đánh giá quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Duy trì được tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7% một năm. Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, chúng ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhanh là một hiện thực, không chỉ dưới con mắt người nước ngoài, cũng không chỉ dưới lăng kính kinh tế vĩ mô, mà sự tăng trưởng này còn có thể được cảm nhận ở đại bộ phận hộ gia đình và các tế bào của nền kinh tế. Thế thì tại sao lại phải lo lắng và hoài nghi về triển vọng tăng trưởng? Vấn đề là ở chỗ, liệu chúng ta đã phát huy hết tiềm năng tăng trưởng của quốc gia hay chưa? Chất lượng, hiệu quả tăng trưởng phát triển của chúng ta ra sao? Chúng ta có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới hay không?

Cũng trong bản báo cáo về Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, Giáo sư Michael Porter đưa ra nhận xét: “Nếu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng theo kiểu cũ, tức là dựa chủ yếu vào đặc điểm địa lý hay dân cư thì không có nghĩa là khủng hoảng sẽ đến vào năm sau. Tuy nhiên các bạn chắc chắn không thể duy trì mô hình này trong vòng 5-10 năm tới”.

Qua thực tế quá trình tăng trưởng phát triển kinh tế của Việt Nam và nhận xét của Giáo sư Michael Porter chúng ta thấy Việt Nam hiện chủ yếu vẫn dựa vào những “lợi thế tự nhiên được thừa hưởng”, gồm tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý và đặc điểm dân số. Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam đã sử dụng các lợi thế tự nhiên để phát huy thông qua việc mở cửa thị trường và đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản, cần nhìn nhận đánh giá quá trình tăng trưởng kinh tế trong những năm qua và rút ra những định hướng cho sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Chuyên đề bàn luận về ý kiến Giáo sư Michael Porter được chia làm 3 phần:

Phần I: Tổng quan về kinh tế Việt Nam.

Phần II: Những đặc điểm cơ bản trong mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Phần III: Những định hướng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download