hoặc

Với đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group, bài luận văn tốt nghiệp ngành Kiểm toán dưới đây có thể giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Kiểm toán có thêm tài liệu tham khảo cho đợt báo cáo tốt nghiệp sắp tới đây của mình. Chúc các bạn thành công trong đợt thực tập tốt nghiệp.

Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Thứ nhất, hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hướng tới nền thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế theo các cam kết của WTO và các Hiệp định khác có liên quan. Do đó, càng ngày, các quy luật thị trường khắc nghiệt và bình đẳng về môi trường pháp luật, đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải taxi cũng phải có một nội lực cạnh tranh thực sự để đảm bảo phát triển bền vững cho đơn vị.

Thực trạng cho thấy, việc xây dựng và duy trì liên tục một hệ thống kiểm soát nội bộ (“HTKSNB”) có hiệu lực, hiệu quả chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, bởi vậy trong hoạt động của doanh nghiệp còn tồn tại nhiều thiếu sót, sai phạm nhưng không thể xác định được nguyên nhân và quy trách nhiệm cho các cá nhân, bộ phận cụ thể, chi tiết. Do đó, việc tái cơ cấu và cách thức quản lý, củng cố HTKSNB để HTKSNB phát huy được tác dụng và đem lại hiệu quả cao là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Thực tế qua các cuộc kiểm toán hiện nay cho thấy: đa phần các tổ chức kiểm toán độc lập chỉ tập trung vào việc xác nhận tính trung thực hợp lý của Báo cáo Tài chính (BCTC); tính tuân thủ pháp luật và tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động, nên tất cả các thủ tục kiểm toán đều hướng đến để đạt mục tiêu này.Do đó kiểm toán viên thường không chú trọng thực hiện đầy đủ các thủ tục để đánh giá tính hiệu lực của HTKSNB, khả năng tồn tại và phát triển của đơn vị được kiểm toán.

Cũng vì lẽ đó Kiểm toán viên (KTV) không đạt được mức độ hiểu biết nhất định về đơn vị được kiểm toán dẫn đến: Việc đánh giá chưa đầy đủ về tính hiệu quả của HTKSNB ở đơn vị; không phát hiện ra những hiện tượng tiêu cực, những sai phạm; xác định phạm vi và thủ tục kiểm toán chưa thích hợp nên việc đưa ra ý kiến xác nhận không phù hợp; không thể tư vấn cho đơn vị những giải pháp hữu hiệu để hoàn thiện HTKSNB và hệ thống quản lý; không đánh giá được khả năng hoạt động liên tục của đơn vị... Hoạt động KSNB của đơn vị ngày càng lạc hậu và không theo kịp sự pháp triển đa dạng các mối quan hệ kinh tế…

Thứ hai, sự phát triển của xã hội dẫn tới sự tăng trưởng một cách nhanh chóng các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận tải taxi nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân. Vận tải taxi đã xuất hiện từ những năm 90 và đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ năm 1995 đến nay, lượng xe taxi mỗi năm tăng thêm 660 chiếc. Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội, theo số liệu thống kê hiện nay, ước tính có khoảng trên 17.000 xe taxi, thuộc 114 công ty vận tải taxi. Do đó, việc quản lý chặt chẽ doanh thu của taxi là một trong những vấn đề mà các đơn vị taxi quan tâm

Thứ ba, xuất phát từ đặc điểm doanh thu của ngành taxi như: tính thời vụ trong kinh doanh taxi, nhu cầu sử dụng taxi phụ thuộc vào mức sống (thu nhập bình quân), thời gian hoạt động của taxi là 24/7, giá cước được tính dựa vào đồng hồ tính tiền (“ĐHTT”) và phương thức thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt (do thói quen ưa dùng tiền mặt của người Việt Nam), bởi vậy, việc quản lý doanh thu trong đơn vị vận tải taxi phải được đặc biệt quan tâm bằng các quy định, thủ tục để tránh sự thất thoát doanh thu.

KẾT CẤU LUẬN VĂN

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục, Luận văn gồm 03 chương:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group.

Chương 3:  Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền của các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download