hoặc

Thủ tục khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Thủ tục:

Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Trình tự thực hiện:

+  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện:

+  Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-   Tờ khai quyết toán thuế GTGT - .

+  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+  Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Phí, Lệ phí (nếu có):

 Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

 Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  ngày 29/11/2006

+ 

+ của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bạn click vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download