hoặc

Grammar In Use: How long have you been? có nhiều ví dụ, giúp các bạn nhận ra được cách ứng dụng ngữ pháp Tiếng Anh một cách hiệu quả và mang lại kết quả tốt trong việc thực hành Tiếng Anh hàng ngày. Mời các bạn tham khảo.

Grammar In Use: How long have you been?

A. Xét ví dụ sau:

Bob and Alice are married. They got married exactly 20 years ago, so today is the 20th wedding anniversary. They have been married for 20 years.

Bob và Alice đã thành hôn. Họ cưới nhau đúng 20 năm về trước, vì vậy hôm nay là ngày kỷ niệm thứ 20 ngày cưới của họ. Họ đã cưới nhau được 20 năm rồi.

They are married (present) Họ đã cưới

Nhưng

How long have they been married? (present perfect)

Họ đã cưới được được bao lâu rồi?

(Không nói “How long are they married”)

They have been married for 20 years.

Họ đã cưới được 20 năm rồi.

(không nói “They are married for 20 years”)

Chúng ta dùng thì present perfect để nói về những sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại. Hãy so sánh hai thì present và present perfect qua các ví dụ sau:

Amy is in hospital.

Amy đang ở trong bệnh viện.

Nhưng

She has been in hospital since Monday. (not “Amy is in hospital since Monday”)

Cô ấy đã nằm viện từ thứ hai.

We know each other very well.

Chúng tôi biết rõ về nhau.

Nhưng

We have known each other for a long time. (not “we know”)

Chúng tôi đã biết nhau khá lâu rồi.

Are you waiting for somebody?

Bạn đang chờ ai phải không?

Nhưng

How long have you been waiting?

Bạn đã chờ được bao lâu rồi?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download