hoặc

Giáo án bài "Hàm số bậc hai"

Để giúp học sinh học Toán thật đơn giản và hữu hiệu, thầy cô giáo hiện nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu giáo án môn Toán lớp 10 bài “Hàm số bậc hai” để quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

BÀI 2: HÀM SỐ BẬC HAI

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Biết được hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai,bảng biến thiên hàm số bậc hai.

2. Về kỹ năng: Lập được bảng biến thiên hàm số bậc hai, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai, xác định được Parabol.

3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác trong lập luận và tính toán.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

1. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV.

2. Học sinh: Ôn lại bài cũ, chuẩn bị dụng cụ học tập.

3. Phương pháp dạy học: Phương pháp thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.

III. Tiến trình bài học và các hoạt động

1. Kiểm tra bài cũ: Cho phương trình:  y= x2 - 4x + 3

Hãy tìm các hệ số của phương trình bậc hai: a, b, c. Giáo án bài Hàm số bậc hai

2. Tiến trình bài học:

Giáo án bài Hàm số bậc hai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download