hoặc

Click vào Link 1 (hoặc nút Liên kết tải xuống) để tải Đáp án, click vào Link thay thế để tải Đề thi môn Tiếng Trung Quốc khối D 2012.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download