hoặc

Giáo án môn Công nghệ lớp 11 được thiết kế dựa theo khung chương trình chuẩn bậc Phổ thông trung học. Giáo án lần lượt giải quyết các vấn đề chính như: mục tiêu bài dạy - giúp học sinh nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản mà tác phẩm hướng đến, phương tiện dạy học gồm sách giáo khoa và phần thiết kế bài giảng.

Giáo án môn Công nghệ lớp 11

CHƯƠNG I: VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Qua bài học HS cần:

 • Hiểu được nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
 • Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.

2. Kỹ năng:

 •  Biết một số bản vẽ kỹ thuật, cụ thể: tiêu chuẩn khổ giấy, nét vẽ.

II. Chuẩn bị bài dạy

1. Nội dung:

Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dụng bài 1 SGK.

 • Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (TCQT) về trình bày bản vẽ kĩ thuật.
 • Xem lại bài 2 sách Công nghệ 8.

Học sinh: Đọc trước nội dung bài 1 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm.

Đồ dùng dạy học: Trang vẽ phóng to hình 1.3, 1.4, 1.5 SGK, bộ thước vẽ kỹ thuật.

2. Phương pháp

 • Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học tích cực.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Phân bổ bài giảng

Bài giảng thực hiện trong một tiết, gồm các nội dung:

 • Khổ giấy.
 • Tỉ lệ.
 • Nét vẽ.
 • Chữ viết.
 • Ghi kích thước.

Trọng tâm của bài là các quy định quan trọng của tiêu chuẩn trình bày bản vẽ bao gồm:

 • Cách chia các khổ giấy chính.
 • Cách vẽ các nét vẽ.
 • Cách ghi các chữ số kích thước.

2. Hoạt động dạy học

2.1 Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp của học sinh.

2.2 Kiểm tra bài cũ

2.3 Đặt vấn đề

Ở lớp 8 các em đã biết một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ. Để hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật, ta nghiên cứu bài 1.

 Giáo án Công nghệ lớp 11

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download