hoặc

Giáo án điện tử là giáo án truyền thống của giáo viên nhưng được soạn thảo trên máy tính, được lưu trữ và hiển thị ở dạng điện tử. Khi đưa giáo án truyền thống vào máy tính thì những ưu điểm, thế mạnh của Công nghệ thông tin sẽ giúp bạn trình bày nội dung và thể hiện hình thức của giáo án đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. VnDoc xin giới thiệu tới độc giả Giáo án môn Tiếng Anh lớp 10 để bạn tham khảo và ứng dụng trong quá trình giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 10

Unit 1 : A day in the life of...

The 2nd period
Grade 10

Theme: A day in the life of...

Unit 1

Reading

Time: 45 minutes

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is and sympathize with farmers’ everyday work.

2. Knowledge:

  • General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers.
  • Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines.
  • New words: Words related to a farmer’s daily work.

3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.

II. Method: Integrated, mainly communicative.

III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc.

IV. Procedure:

Giáo án Tiếng Anh lớp 10

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download