hoặc

VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án điện tử môn Toán Đại số lớp 11 bài Hàm số liên tục, mời các bạn cùng tải về sử dụng. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cô và trò trong bài Hàm số liên tục, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Giáo án môn Toán lớp 11 bài Hàm số liên tục

§3. HÀM SỐ LIÊN TỤC

I – Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức:

  • Phân tích được định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm.
  • Phát biểu đựơc định nghĩa hàm số liên tục trên 1 khoảng, 1 đoạn.
  • Phân tích được định lí giá trị trung gian.

2. Kỹ năng:

  • Vận dụng được định nghĩa, định lí đã học để xét tính liên tục tại một điểm của một hàm số đơn giản.
  • Vận dụng định lí giá trị trung gian để chứng minh phương trình có nghiệm.

3. Thái độ:

  • Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi trong giờ học.
  • Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán và trình bày.

II – Phương tiện dạy học

  • Giáo án, SGK, SHD, thước kẻ, phấn màu.

III – Tiến trình dạy học và các hoạt động

Giáo án bài Hàm số liên tục

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download