hoặc

Giáo án điện tử là giáo án truyền thống của giáo viên nhưng được soạn thảo trên máy tính, được lưu trữ và hiển thị ở dạng điện tử. Khi đưa giáo án truyền thống vào máy tính thì những ưu điểm, thế mạnh của Công nghệ thông tin sẽ giúp bạn trình bày nội dung và thể hiện hình thức của giáo án đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. VnDoc xin giới thiệu tới độc giả Giáo án Hóa học lớp 10 bài “Ozon và Hidro peoxit” để bạn tham khảo và ứng dụng trong quá trình giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án Hóa học lớp 10 bài “Ozon và Hidro peoxit”

Bài 42: OZON VÀ HIDRO PEOXIT

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

Học sinh biết:

 • Cấu tạo phân tử O3, Hidro peoxit.
 • Tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của ozon là tính oxi hóa mạnh và của Hidro peoxit là vừa oxi hoá vừa khử.
 • Vai trò của ozon đối với sự sống trên Trái Đất, với bầu khí quyển và ứng dụng cừa ozon và hidro peoxit với đời sống và sản xuất.

Học sinh hiểu:

 • Nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của O3, và tính vừa oxi hoá vừa khử của hidro peoxit. Chứng minh bằng phương trình phản ứng.
 • Ứng dụng điều chế O2.

2. Về kĩ năng:

 • Quan sát, thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất và phương pháp điều chế.
 • Viết phương trình hóa học của phản ứng ozon và hidro peoxit với kim loại, phi kim, các hợp chất.
 • Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp.
 • Nhận biết các chất khí.

3. Về thái độ:

 • Giúp học sinh có thái độ bảo vệ môi trường, bảo vệ không khí, bầu khí quyển, yêu cuộc sống và yêu thích hóa học.
 • Biết thêm về một số dụng cụ có ứng dụng hoá học trong đời sống.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

 • Tranh ảnh về ứng dụng của ozon và hidro peoxit.
 • Một số clip về điều chế hya phản ứng của ozon và hidro peoxit.

2. Học sinh:

 • Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 • Tìm hiểu một số ứng dụng tực tiễn của ozon và hidro peoxit trong đời sống thường gặp.
 • Viết và cân bằng được phương trình phản ứng oxi hóa - khử.

III. Tiến hành

Giáo án bài Ozon và Hidro peoxit

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download