hoặc
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian: 90 phút

Bài 1. (6.0 điểm). Tính kết quả đúng của các tích sau:

a. M = 3333344444 7777788888

b. N = 1220133

Bài 2. (6.0 điểm) Cho dãy số (un) được xác định u1 = 1; u2 = 2 và Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014

a. Tính  u10, u15u21

b. Gọi Sn là tổng của số hạng đầu tiên của dãy số (un). Lập quy trình bấm phím để tính Sn và tính S10S15S20. Ghi rõ quy trình bấm phím trên máy nào.

Bài 3. (6.0 điểm)

a. Tìm x, y nguyên dương thoả mãn: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014

b. Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014 là số chính phương

Bài 4. (6.0 điểm). Kết quả lấy đến 5 chữ số sau dấu phẩy

a. Cho tam giác ABC có cạnh AB = 1,2345; cạnh AC = 2,3456 và hai trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh BC

b. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB,CD. Gọi M,N là trung điểm của AB, CD. Biết MN = 2,2222; BD =3,3333 và AC=5,5555. Tìm diện tích hình thang.

Bài 5 (6.0 điểm) Kết quả câu b lấy đến 5 chữ số sau dấu phẩy

a. Cho A = 282013. Tìm hai chữ số tận cùng của A.

b. Cho góc α thỏa mãn 60o < α < 90o. Tìm giá trị nhỏ nhất của Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download