hoặc

Bài tập về nhôm có đồ thị tổng hợp một số câu hỏi hóa học về nhôm có sử dụng đồ thị, giúp các bạn học sinh tự ôn luyện kiến thức môn hóa nhằm ôn thi học kì, ôn thi cuối kì cũng như ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học khối A, B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập về nhôm

BÀI TẬP VỀ NHÔM SỬ DỤNG ĐỒ THỊ

CÂU 1: Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO3 và c mol Al(NO3)3. Để thu được d mol kết tủa.Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau.

Bài tập về nhôm có đồ thị

thì giá trị lớn nhất của a thỏa mãn là:

A. 0,75 mol.               B. 0,5 mol.               C. 0,7 mol.                D. 0,3 mol

CÂU 2. Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M vào V ml dung dịch AlCl3 1,2M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

Bài tập về nhôm có đồ thị

Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

A. 7,8 gam                B. 9,36 gam               C. 6,24 gam               D. 4,68 gam

CÂU 3: Cho V1 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị.

Bài tập về nhôm có đồ thị
Giá trị lớn nhất của V là

A. 1,2.                       B. 1,8.                      C. 2,4.                      D. 2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download