hoặc

Thư viện giáo án VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử môn Toán lớp 2 bài “Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị” miễn phí dưới đây. Trong giáo án này, các bài học được xây dựng theo từng chủ đề khác nhau, giáo án sẽ giúp học sinh biết: viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị thành thạo, giáo dục học sinh tính cẩn thẩn, yêu thích học toán... Mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án bài "Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị”

BÀI: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS:

 

  • Ôn lại về so sánh các số và thứ tự các số.
  • Ôn lại về đếm các số.
  • Biết viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

 

2. Kỹ năng: HS viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị đúng, thành thạo.

3. Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, ham thích học Toán.

*HSKT: Biết viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

II. Chuẩn bị: Bộ ghép hình.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

  • Kiểm tra 2 HS.
  • Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng.

2. Giảng bài:

Hoạt động 1: Ôn thứ tự các số

- Cho HS đếm miệng từ 201 đến 210; từ 321 đến 332; từ 461 đến 472; từ 591 đến 600; từ 991 đến 1000.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết các số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

- Viết bảng số 357:

  • Phân tích số 357: số 357 gồm có mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.
  • Viết số thành tổng:

Hướng dẫn: Nhờ việc phân tích này ta viết số thành tổng như sau (vừa đọc vừa viết):

Đọc: “Ba trăm năm mươi bảy gồm ba trăm, năm chục, bảy đơn vị”.

357 = 300 + 50 +7

- 300 là giá trị của hàng nào trong số 357?

- 50 là giá trị của hàng nào trong số 357?

- 7 là giá trị của hàng nào trong số 357?

- Cho vài HS thực hành với các số: 529; 736; 412.

- Nêu chú ý: Nếu chữ số hàng chục hoặc hàng đơn vị là 0 thì không viết nó vào trong tổng. GV cho vài ví dụ cụ thể.

71km – 36 km =

- 38 m + 26m =

- 21 cm : 3 =

- 7 km x 4 =

- Lắng nghe.

- Vài HS đếm số.

+ Gồm 3 trăm, 5 chục và 7 đơn vị.

- Theo dõi.

- 300 là giá trị của hàng trăm.

- 50 là giá trị của hàng chục.

- 7 là giá trị của hàng đơn vị

- HS lên bảng làm.

– Lớp làm vào bảng con.

- Theo dõi.

- Theo dõi.

- Lớp làm vào vở.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download