hoặc

Đề thi thử lần 1 môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh giúp các bạn ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi đại học. Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra dễ dàng. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kì thi của mình.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG
THPT CÙ HUY CẬN


(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
LẦN I NĂM 2015

MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài:90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
  Mã đề thi 132 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Đề thi thử lần 1 môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

Câu 6: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 8cm dao động theo phương trình u = acos20πt (mm). Biết biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền, điểm gần nhất cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách trung điểm O của S1S2 đoạn 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

     A. 50 cm/s.                    B. 40 cm/s.                     C. 30 cm/s                    D. 20 cm/s.

Đề thi thử lần 1 môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2015 trường PTTH Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

Câu 8: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

    A. x = 3 sin 5 πt + 3 cos5 πt (cm)                           B. x = 2 sin(2 πt + π /6) (cm)

    C. x = 5 cos (πt + 1) (cm)                                      D. x = 3t sin (100 πt + π/6 ) (cm)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download