hoặc

VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án môn Toán lớp 1 bài ”Phép trừ trong phạm vi 100” (trừ không nhớ). Giáo án này giúp học sinh biết được cách đặt tính và làm tính trừ có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100. Giáo án được thiết kế phù hợp với chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo lấy người học làm trung tâm và giúp học sinh có đầy đủ kiến thức cơ bản cho chương trình Toán tiểu học.

Giáo án bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

BÀI: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
(trừ không nhớ)

I. Mục tiêu

  • HS biết đặt tính và làm tính trừ có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100 (dạng 65 – 30 và 36 – 4).
  • Củng cố kĩ năng tính nhẩm cho HS.
  • HS cẩn thận trong thực hiện các bài tập đặt tính.

II. Đồ dùng dạy học

  • GV: Bảng phụ, các bó chục que tính và một số que tính rời.
  • HS: Bảng con, các bó chục que tính và một số que tính rời, sgk, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định lớp

  • Kiểm tra bài cũ:
  • GV hỏi HS tên bài tiết học trước.

a. Đặt tính rồi tính

65 – 23 57 – 34 85 – 55.

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giáo án Phép trừ trong phạm vi 100

- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập, các còn lại HS làm vào bảng con.

* Chữa bài:

  • Gọi HS nhận xét bài làm bạn.
  • GV nhận xét.

c. Bài mới

1.1. Giới thiệu bài:

- Hôm nay thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu bài phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ).

1.2. Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 65 – 30.

- GV yêu cầu HS lấy 65 que tính (gồm 6 bó chục và 5 que tính rời). Sau đó GV gài 65 que tính lên bảng.

- Hỏi: Để lấy 65 que tính em lấy như thế nào,gồm mấy chục và mấy đơn vị.

- GV vừa nói vừa điền lên bảng lớp (có 6 bó chục thì viết chữ số 6 ở cột chục, có 5 que tính rời thì viết chữ số 5 ở cột đơn vị).

- GV yêu cầu HS bớt đi 30 que tính (3 bó chục) từ số que tính ban đầu (đặt ở phía dưới). GV lấy ra 30 que tính.

- Hỏi: khi bớt 30 que tính gồm mấy chục và mấy đơn vị.

- GV hỏi: Chúng ta bớt đi 30 que tính từ số que tính ban đầu thì thực hiện phép tính gì.

- GV vừa nói vừa điền lên bảng lớp (bớt đi 3 bó chục viết chữ số 3 ở cột chục, chữ số 0 ở cột đơn vị.

- Hỏi: Em nào hãy cho thầy biết số que tính còn lại khi bớt đi 30 que tính là bao nhiêu que tính.

- GV vừa nói và ghi lên bảng số tính còn lại là 35, chúng ta có 3 bó chục và 5 que tính rời. Viết chữ số 3 ở cột chục và chữ số 5 ở cột đơn vị.

- Để có cách tính dễ hơn thấy sẽ hướng dẫn các em cách đặt tính.

- Lớp hát vui.

- HS: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ).

a. Đặt tính rồi tính

Giáo án Phép trừ trong phạm vi 100

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giáo án Phép trừ trong phạm vi 100

-2 HS lên bảng làm bài. Các HS còn lại làm vào bảng con.

- HS nhận xét.

-HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại tên bài học.

- HS thực hiện lấy 65 que tính.

- Gồm 6 bó chục và 5 que tính rời.

-HS quan sát.

-HS bớt đi 30 que tính.

-3 chục 0 đơn vị

- Phép trừ.

- Còn lại 35 que tính.

-HS quan sát, lắng nghe.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download