hoặc

Bài giảng Tiếng anh 10 unit 16 (Language focus) nằm trong bộ bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 được thiết kế PowerPoint khoa học, rõ ràng giúp tiết học Tiếng Anh trở nên sinh động, hấp dẫn. Quý thầy cô có thể tham khảo bài giảng để chuẩn bị tiết học hiệu quả, thú vị hơn.

 Bài giảng Historical places

Unit 16: Historical places 

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 16 phần Language focus dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Bài giảng xây dựng theo chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện bài học. Nội dung bài giảng bám sát bài học Historical places giúp các em học sinh hiểu được cách so sánh các thành phố khác nhau và giải thích lý do, có thể yêu cầu và cung cấp thông tin một thành phố, biết về một số thành phố nổi tiếng trên thế giới, về bức tượng Nữ thần Tự do ở New York, học từ liên quan đến tượng Nữ thần Tự do, học cách viết một đoạn văn về một thành phố, phát âm /Ө/ - /ð/ chính xác, câu bị động.

Bài giảng Tiếng anh 10 unit 16 (Language focus)

Bài giảng Tiếng anh 10 unit 16 (Language focus)

Bài giảng Tiếng anh 10 unit 16 (Language focus)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download