hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai để các em tham khảo và ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I của mình.

Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Toán

SỞ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11
NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Thời gian: 90 phút)

I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm):

Bài 1: (0,75 điểm)

Tìm tập xác định của hàm số Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Bài 2: (1,75 điểm) Giải phương trình

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Bài 3: (1,0 điểm)

Một hộp kín đựng 18 viên bi khác nhau, trong đó có 8 bi màu xanh và 10 bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi, tính xác suất để số bi lấy được gồm 2 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ.

Bài 4: (2,5 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD và SA.

a/ Chứng minh MN // mp (SBD) và tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SMN) và (SBD)

b/ Tìm giao tuyến của mp (MNP) với mp (SAC) và tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mp (MNP)

c/ Xác định thiết diện tạo bởi mp (MNP) cắt hình chóp .

Bài 5: (1,0 điểm)

Tìm m để phương trình: sin2x + m = sinx + 2m cosx có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

II- PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A- Theo chương trình chuẩn:

Bài 6A (3,0 điểm):

a/ Một cấp số cộng (un) có u1 = 5; u12 = 38. Tìm số hạng u15

b/ Tìm số hạng chứa x6 của khai triển Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 11 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

c/ Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình (d/) là ảnh của đường thẳng (d) có phương trình x – 3y + 2 = 0 qua phép tịnh tiến theo véc tơ v = (2; -1)

B- Theo chương trình nâng cao:

Bài 6B (3,0 điểm):

a/ Từ tập hợp các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau.

b/ Tìm hệ số của x5 trong khai triển (x + 1)4 + (x + 1)5 + (x + 1)6 + (x + 1)7

c/ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: x – 3y + 2 = 0 và I(1 ; 2) .Viết phương trình d/ là ảnh của d qua phép vị tự tâm I tỉ số k = 3.

Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Ngữ văn

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian: 90 phút)

Câu 1 (3 điểm):

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói sau :’’Một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian’’.

Câu 2 (7 điểm):

Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo sau cuộc gặp gỡ với thị Nở cho đến kết thúc truyện (”Chí Phèo” – Nam Cao).

Đề thi học kỳ 1 lớp 11 môn Lịch sử

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian: 45 phút)

Câu 1: (4,0 điểm)

Trình bày nét chính diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam?

Câu 2: (3.0 điểm)

Lí giải những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven và tác dụng của chính sách đó đối với nước Mĩ ?

Câu 3: (3.0 điểm)

Hậu qủa của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với quan hệ quốc tế như thế nào? Vì sao Việt Nam cũng chịu tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download