hoặc

Giáo án điện tử môn Hóa học lớp 12 bài “Amin” mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức về: amin và cách phân loại amin, cách đọc và viết đồng phân của amin. Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời quý thầy cô cùng tải về sử dụng.

Giáo án bài "Amin"

BÀI 11. AMIN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

HS biết:

  • Khái niệm và cách phân loại amin.

HS hiểu:

  • Cách đọc tên của amin.
  • Cách viết đồng phân amin.

2. Kĩ năng

  • Viết đồng phân và gọi tên amin.
  • Làm các bài tập có liên quan đến đồng phân và danh pháp của amin.

II. Phương pháp

  • Thuyết trình kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề.

III. Chuẩn bị

1. GV:

  • Soạn giáo án.
  • Chuẩn bị tài liệu: sách giáo khoa, sách bài tập.

2. HS: Làm bài tập về nhà, xem trước bài mới.

IV. Hoạt động dạy học

1. Ổn định lớp (1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp:…

2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)

3. Giảng bài mới (39 phút)

- Giới thiệu bài: Trong hai chương trước các em đã học về các hợp chất hữu cơ quan trọng cần thiết cho sự sống là este, lipit và carbonhidrat. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp các loại hợp chất mới rất quan trọng không thể thiếu cho sự sống đó là amin, aminoaxit và protein. Chúng ta qua chương mới “amin-aminoaxit-protein”, bài đầu tiên là amin.

4. Tiến trình giảng dạy:

Giáo án Hóa bài Amin

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download