hoặc

Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô giáo giáo án môn Hóa học lớp 11 bài “Ancol”. Giáo án này sẽ giúp học sinh hiểu được: Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, liên kết hiđro của ancol, vận dụng tính chất hóa học của ancol để giải đúng bài tập liên quan... Mời các thầy cô cùng xem và tải về sử dụng cho buổi lên lớp của mình.

Giáo án bài "Ancol"

BÀI: ANCOL

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: HS biết:

 • Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, liên kết hiđro của ancol.
 • Tính chất vật lí, phản ứng thế H của nhóm OH của ancol etylic.

2. Kĩ năng:

 • Viết đúng công thức đồng phân ancol; biết cách đọc tên của ancol khi biết công thức cấu tạo và viết được công thức cấu tạo của ancol khi biết tên.
 • Vận dụng liên kết hiđro giải thích một số tính chất vật lí của ancol.
 • Vận dụng tính chất hóa học của ancol để giải đúng bài tập liên quan.
 • Tiến hành các thí nghiệm theo nhóm; biết cách quan sát, phân tích và giải thích các hiện tượng thí nghiệm.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

 • Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, phần mềm mô phỏng, mô hình lắp ghép phân tử ancol để minh họa phần định nghĩa, đồng phân, bậc ancol. Bảng nhiệt độ sôi của một số chất (ankan, dẫn xuất halogen và ancol có phân tử khối bằng hoặc gần bằng nhau).

2. Học sinh:

 • Ôn tập kiến thức bài dẫn xuất halogen và xem trước bài ancol.

III. Phương pháp

 • Dùng phương pháp vấn đáp, đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, diễn giảng, thảo luận nhóm,…

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp: 1’

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng Thời gian

Hoạt động 1: Cho HS tìm hiểu định nghĩa ancol

GV: chiếu lên màn hình phiếu học tập số 1

GV: Trong các chất trên chất nào là ancol?

HS: (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9)

GV: Yêu cầu HS nhận xét điểm giống nhau về cấu tạo phân tử của các ancol trên?

HS trả lời.

GV dẫn dắt HS xây dựng định nghĩa về ancol (SGK).

I – Định nghĩa

1. Định nghĩa: (SGK)

- Lưu ý: Nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

5'

Hoạt động 2: Tìm hiểu phân loại ancol

GV yêu cầu HS nêu cơ sở phân loại ancol?

HS: dựa vào 2 cơ sở là:

 • Gốc hiđrocacnon
 • Số lượng nhóm OH

GV cho HS hoàn thành câu 2 phiếu học tập số 1

GV: Ngoài các phương pháp trên người ta còn phân loại ancol theo bậc ancol.

GV: Nêu cách xác định bậc ancol?

GV yêu cầu HS hoàn thành cột cuối cùng của phiếu học tập số 1.

GV nói thêm về đồng đẳng của ancol cần dựa vào CTCT mới biết được.

Các ancol no, đơn chức, mạch hở hợp thành dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức chung là:

CnH2n+1OH (n>1)

2. Phân loại

Giáo án Hóa bài Ancol

5'
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download