hoặc

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Trình tự thực hiện

- Cá nhân thành lập Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông” – Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu cần);

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu cần).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

05  ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục

Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, mức thu 100.000 đồng.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download