hoặc

Giáo án điện tử môn Công nghệ lớp 10 học kì 1 giúp học sinh nắm vững kiến thức về nông - lâm - ngư nghiệp, sản xuất cây trồng, khảo nghiệm các giống cây trồng... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án điện tử môn Công nghệ lớp 10 học kì 1

PHẦN I: NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP
CHƯƠNG 1: TRỒNG TRỌT - LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

I. Mục tiêu

Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

  • Biết được mục đích, ý nghĩa, công tác khảo nghiệm giống cây trồng.
  • Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kĩ thuật, sản xuất, quảng cáo trong hệ thống công tác khảo nghiệm giống cây trồng.

2. Kỹ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích.

3. Thái độ, hành vi

II. Phương tiện dạy học

Giáo viên: Tranh, ảnh liên quan đến bài học.

Học sinh:

III. Phương pháp dạy học

  • Vấn đáp, gợi mở.
  • Trực quan, tìm tòi.
  • Nghiên cứu SGK.

IV. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp

2. Tiến trình bài mới:

Giáo án Công nghệ lớp 10

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download