hoặc

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo dùng ghi chép nội dung các cuộc gọi điện bán hàng như mục đích của cuộc gọi, lợi ích cho khách hàng, nhận xét của khách hàng....

Sales Call Log

Number ....................................................................................................

Tên công ty ..............................................................................................

Contact ........................................ Điện thoại ...........................................

Type of Call: Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh Customer           Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh Prospect

Comments

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Purpose of Call

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Opening Conversation

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Sales Story

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Benefits to Customer

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Objections or Resistance Response

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Closing Conversation

.................................................................................................................

.................................................................................................................

When to Follow Up

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download