hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu "Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ". Tài liệu này đưa ra cách phân loại và phương pháp giải các bài tập liên quan đế di truyền học người, là tài liệu hữu ích cho các bạn thi vào đại học, cao đẳng khối B. Mời các bạn cùng tham khảo.

CÁC DẠNG BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI - PHẢ HỆ

DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

*Dạng 1: Xác định kiểu gen các cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra.

Thường là thể dị hợp tử về alen đột biến trội. Vì tất cả những đột biến đều là những sự kiện hiếm. Xác suất để một cơ thể có cả 2 alen đột biến trội bằng bình phương tần số alen đột biến XS rất nhỏ và có thể bỏ qua. Hơn nữa, việc có cả 2 alen đột biến trội là quá khó khăn vì sẽ làm cơ thể đồng hợp đó khó sống sót được.

Do vậy, khi bài tập đề cập tới một cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra thì ta hiểu cá thể đó là dị hợp tử.

*Dạng 2: Tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định

- Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định dựa trên một số đặc điểm:

+ Tính trạng biểu hiện ngắt quãng qua các thế hệ

+ Bệnh biểu hiện ít và xuất hiện cả hai giới.

- Vận dụng các quy luật di truyền Meldel để xác định sự biểu hiện tính trạng ở thế hệ sau.

Ví dụ : Ở một gia đình bị bệnh đái tháo đường di truyền do Insulin mất hoạt tính, người ta lập được sơ đồ:

Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ

a) Hãy cho biết bệnh này do gen trội hay gen lặn quy định?

b) Bệnh này có liên kết với giới tính hay không ?

c) Kiểu gen của tất cả các cá thể có thể được xác định chắc chắn từ sơ đồ trên ?

*Dạng 3: Tính trạng do trội do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định.

- Xác định quy luật di truyền tính trạng do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định dựa vào các đặc điểm:

+ Tính trạng biểu hiện nhiều, xuất hiện cả hai giới

+ Không có hiện tượng di truyền cách hệ

- Sau đó xác định kiểu gen của thế hệ sau theo các quy luật di truyền.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download