hoặc

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

CÔNG TY ……….
--------------

Số: ……/TB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm ……. 

THƯ THÔNG BÁO
V/v Xác thực thông tin về nhân sự

Kính gửi: 

- Quý khách hàng
- Quý đối tác

 

-  Căn cứ Giấy phép Kinh doanh số …………… được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố …………… cấp ngày ………… về việc thành lập Công ty ……………...;

-  Căn cứ theo điều lệ của công ty ………………………………………..;

-  Căn cứ theo nội quy lao động của công ty …………………………..;

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc nhân viên có thông tin dưới đây đã chính thức nghỉ việc tại Công ty ……………….. bắt đầu từ ngày …../……../20……:

1.   Nguyễn Thị……..  – Số điện thoại …………………..,

CMND số: …………….., do CA ……………… cấp ngày ………......

Email: …………………………

2.   Nguyễn Thị…………… – Số điện thoại …………………,

CMND số: ………………..,  do CA …………… cấp ngày….……….

Email: …………………………

Mọi giao dịch giữa Quý khách hàng và đối tác với hai nhân viên trên dưới danh nghĩa Công ty …………………. kể từ ngày …./……/……. là không hợp pháp và xâm hại trực tiếp đến chủ quyền thương hiệu của Công ty ……………………………... Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của hai cá nhân trên.

Trường hợp hai nhân viên đã nghỉ việc trên còn liên hệ giao dịch trên danh nghĩa Công ty ……………………………….. thì Quý khách hàng và đối tác vui lòng phản hồi lại giúp cho chúng tôi theo số điện thoại ……………………..

Đồng thời, Quý khách hàng và đối tác giao dịch các công việc liên quan với Công ty ………………………………., xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách mới theo thông tin:

Chị Nguyễn Thị ………………

ĐTDĐ: …………………………

Email: …………………………

CÔNG TY ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………..               Email:  …………………

Công ty ……………………….. rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Quý khách hàng và đối tác!

            Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác!

 

GIÁM ĐỐC

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download