hoặc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THÁI NGUYÊN

Đề thi chính thức

KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: Vật lý - Lớp 11 chuyên

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1 (6 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: Các vôn kế, Ampe kế đều lý tưởng uAB = U0sin2πf (V) với U0 = const.

1. Khi f = f1 = 50Hz người ta thấy IA = √3/2; Vôn kế V1 chỉ 100V, Vôn kế V2 chỉ 100√3; điện áp tức thời giữa hai đầu vôn kế lệch pha nhau π/2. Tính R, L, C, U0. Viết biểu thức uL theo thời gian.

2. Thay đổi tần số dòng điện đến giá trị f2 thì điện áp giữa hai đầu vôn kế V2 lệch pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện. Tính f2. Viết biểu thức uC.

Cho biết UC có đạt giá trị cực đại không? Nếu có, hãy giải thích.

Đề thi học kỳ I lớp 11 THPT chuyên Thái Nguyên năm 2012 - 2013 môn Vật lý (Có đáp án)

Bài 2 (4 điểm)

Bốn hạt nhỏ A, B, C, D có cùng khối lượng m và đều mang điện tích dương, được nối với nhau bằng bốn sợi dây mảnh có cùng chiều dài L trong không khí. Các dây không giãn, khối lượng của dây không đáng kể. Từng cặp hai hạt A và C, B và D có điện tích bằng nhau. Biết điện tích của mỗi hạt A, C bằng q. Khi hệ cân bằng, bốn điện tích ở bốn đỉnh của hình thoi ABCD có góc ở các đỉnh A, C là 2α (hình vẽ). Bỏ qua tác dụng của lực hấp dẫn và lực cản của môi trường.

a. Tính điện tích Q của mỗi hạt B, D.

b. Kéo hai hạt A, C về hai phía ngược nhau theo phương AC sao cho mỗi hạt lệch khỏi vị trí cân bằng ban đầu một đoạn nhỏ rồi buông cho dao động. Tìm chu kì dao động.

c. Giả thiết khi các điện tích đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì các dây đồng thời bị đốt đứt tức thời. Tìm tỉ số gia tốc của hạt A so với gia tốc của hạt B ngay sau khi đốt dây.

Đề thi học kỳ I lớp 11 THPT chuyên Thái Nguyên năm 2012 - 2013 môn Vật lý (Có đáp án)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download