hoặc

VNDoc.com xin giới thiệu tới độc giả Giáo án điện tử tiếng Anh lớp 12 - Bài 5 và 6 được soạn theo khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo án điện tử tiếng Anh lớp 12 - Bài 5 và 6 được chia làm 2 chủ đề: Bài 5 - Higher Education (giáo dục bậc cao) và Bài 6 - Future Jobs (định hướng nghề nghiệp trong tương lai). Mỗi bài học đều được phân loại thành các tiết học nhỏ, bao quát cả 4 kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh: nghe, nói, đọc và viết.

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 bài 5 và bài 6

Unit 6. FUTURE JOBS
Lesson 1. READING

I. Aims: By the end of the lesson Ss will be able to:

  • Understand some necessary ways for an interview to find a job.
  • Understand and know how to use new words through speaking activities, questions and answers, true or false statements.

II. Teaching aids: textbook

III. Procedures

Giáo án Tiếng Anh lớp 12
Giáo án Tiếng Anh lớp 12
Giáo án Tiếng Anh lớp 12

IV. Feedback

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download