hoặc

Với đề tài: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà dưới đây giúp các bạn sinh viên năm cuối ngành Tài chính- Ngân Hàng có thêm tài liệu tham khảo cho bài luận văn, đồ án tốt nghiệp của mình trong đợt thực tập tốt nghiệp sắp tới của mình.

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Lý do chọn đề tài

Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn, các anh chị trong Công ty tôi đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà”.

 Mục đích nghiên cứu

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động… Mỗi một đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp có những nhu cầu về các loại thông tin khác nhau. Bởi vậy, mỗi một đối tượng sử dụng thông tin có xu hướng tập trung vào khía cạnh riêng của bức tranh tài chính doanh nghiệp.

Cấu trúc đề cương

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính.

Chương 2: Thực trạng về tình hình tài chính của công ty giai đoạn 2009-2011.

Chương 3: Các giải pháp khắc phục và hoàn thiện tình hình tài chính của công.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download