hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn "Đề thi thử quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên". Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn hóa, ôn thi đại học khối A, B tốt hơn. Các bạn có thể tài về tham khảo, nhằm thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ
TỔ : LÝ - HÓA
(Đề thi gồm 50 câu, 05 trang)
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127.

Câu 1: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được m gam este (biết hiệu suất của phản ứng este hoá là 75%). Giá trị của m gam là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

A. 6,6.                        B. 8,8.                        C. 13,2.                         D. 9,9

Câu 2: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kính của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M < X < R < Y.       B. Y < M < X < R.       C. M < X < Y < R.           D. Y < X < M < R.

Câu 3: Khi hòa tan kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ 18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)

A. Fe.                         B. Mg.                         C. Zn.                            D. Cu.

Câu 4: Chất hữu cơ B có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của B biết:

─ B tác dụng với Na giải phóng hidro, với nH2 : nB = 1 : 1

─ Trung hoà 0,2 mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M.

A. HO ─ C6H4─ CH2OH                                 B. C6H3(OH)2CH3

C. HO ─ CH2 ─ O ─C6H5                               D. CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH

Câu 5: Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

A. 60ml.                      B. 175ml.                     C. 100ml.                      D. 150ml.

Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2 =CHCOOCH3.                                     B. CH2=C(CH3)COOCH3.

C. C6H5CH=CH2.                                            D. CH3COOCH=CH2.

Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Sr.                           B. Li.                           C. Ba.                           D. Zn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download