hoặc

Giáo án điện tử môn Vật lý bài Mắt nâng cao sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: cấu tạo của mắt, sự điều tiết của mắt, góc trông vật, năng suất phân ly của mắt ...... giáo án soạn sẵn môn Vật lý bài Mắt nâng cao là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án môn Vật lý bài Mắt nâng cao

BÀI 50: MẮT

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức trọng tâm:

 • Nêu được cấu tạo quang học của mắt.
 • Phát biểu được thế nào là sự điều tiết của mắt, sự điều tiết của mắt ở điểm cực cận, điểm cực viễn.
 • Nêu được góc trông vật là gì, năng suất phân li của mắt là gì.
 • Phát biểu được thế nào là sự lưu ảnh của mắt và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.

2. Kĩ năng:

 • Vận dụng được các khái niệm để xác định khoảng cực cận, khoảng cực viễn, khoảng nhìn rõ,...
 • Xác định được các giá trị đối với mắt bình thường.

3. Tư tưởng, thực tế:

 • Hứng thú trong học tập, khám phá.
 • Giải thích được một số hiện tượng liên quan trong thực tế.

II. Phương pháp và đồ dùng dạy học

III. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 • Hình ảnh cấu tạo của mắt.
 • Bảng phụ.

2. Chuẩn bị của học sinh:

 • Đọc trước bài học, trả lời các câu hỏi hoạt động trong SGK.
 • Chuẩn bị trước một số câu hỏi còn vướng mắc cần hỏi giáo viên.
 • Ôn lại kiến thức về thấu kính mỏng: công thức thấu kính, sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ.

IV. Hoạt động dạy học

1. Ổn định tình hình lớp: (1ph) Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: (5ph).

Câu hỏi kiểm tra:

 • Hãy viết công thức thấu kính, giải thích các đại lượng trong công thức.
 • Khi thay đổi tiêu cự của thấu kính thì ảnh của vật như thế nào?

Kết quả: + = .

Với:

 • d: khoảng cách từ vật đến thấu kính.
 • d’: khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
 • f: tiêu cự của thấu kính.

Khi thay đổi tiêu cự thấu kính thì vị trí ảnh sẽ thay đổi.

3. Giảng bài mới: (34ph)

 • Giới thiệu bài: (1ph)

Mắt là một bộ phận của cơ thể giúp ta nhìn thấy được mọi vật. Thực tế, mặc dù vật ở những khoảng cách khác nhau nhưng mắt vẫn nhìn rõ được vật, tại sao lại như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của mắt để giải thích điều đó.

 • Tiến trình bài dạy: (33ph)

Giáo án Vật lý nâng cao bài Mắt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download