hoặc

Giáo án Vật lí 10 bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Vật lí 10, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh. Chính vì vậy, bên cạnh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, học sinh còn được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp học mới mẻ, hiệu quả hơn.

Giáo án Vật lí 10 ban Cơ bản

PHẦN I: CƠ HỌC
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Tiết 1: Chuyển động cơ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Nắm được khái niệm về: Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động.
  • Nêu được ví dụ cụ thể về: Chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian.
  • Phân biệt được hệ tọa độ và hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.

 2. Kỹ năng:

  • Xác định được vị trí của một điểm trên một quỹ đạo cong hoặc thẳng.
  • Làm các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.

II. Chuẩn bị

  • Một số ví dụ thực tế về cách xác định vị trí của một vật nào đó.
  • Một số bài toán về đổi mốc thời gian.

III. Tiến trình dạy - học

Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu khái niệm về chuyển động cơ, chất điểm.

Giáo án Vật lí lớp 10 ban Cơ bản

Hoạt động 2 (10 phút): Tìm hiểu cách xác định vị trí của một vật trong không gian.

Giáo án Vật lí lớp 10 ban Cơ bản
Giáo án Vật lí lớp 10 ban Cơ bản

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download