hoặc

Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh ghi lại nội dung các thông tin như hóa đơn, tài khoản bên nợ, số tiền thu, số tiền ghi nợ, ... Nội dung mẫu đơn nhật ký bán hàng như sau:

Sales Journal

Tháng: .........................................................................

General Ledger Number: ...............................................

Ngày 

Invoice #

Chi tiết

Tài khoản
bên nợ 

Tài khoản 

Amount 
Receivable

Amount 
Debited

Tài khoản

Số tiền 

Sales 
Tax

Khác 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download