hoặc

Bạn đang muốn tìm kiếm tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp sắp tới của mình. Vậy hãy tham khảo vài luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử với đề tài: Giải pháp triển khai WiMAX femtocell dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m. Chúc các bạn có bài luận văn thành công.

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp triển khai WiMAX femtocell dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m

LỜI NÓI ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:

Theo thói quen sử dụng, người ta thống kê có đến trên 90% các dịch vụ dữ liệu vô tuyến được thực hiện ở môi trường trong nhà (tại gia đình hoặc nơi làm việc). Do đó, việc cung cấp vùng phủ sóng trong nhà tốt không chỉ cho dịch vụ thoại mà cả dịch vụ video và cả các dịch vụ dữ liệu tốc độ cao là cực kỳ quan trọng đối với nhà cung cấp mạng vô tuyến. Femtocell là một giải pháp kỹ thuật được kỳ vọng để giải quyết vấn đề trên và hy vọng sẽ được triển khai rộng rãi vào năm 2012. Femtocell có một số ưu điểm chính như sau:

  • Chia sẻ tải.
  • Giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.
  • Nâng cao chất lượng tín hiệu
  • Với sự phát triển của femtocell, một lượng lớn lưu lượng được truyền tải trong các mạng macrocell được chuyển tới hệ thống femtocell. Femtocell có thể cung cấp các dịch vụ ở vùng tối của macrocell với chi phí cơ sở hạ tầng cho các thiết bị ở tòa nhà và backhaul được giảm đáng kể, kéo theo việc giảm chi phí hoạt động và đầu tư. Trong một mạng macrocell duy nhất, tín hiệu ở dải tần số cao bị tổn hao lớn do hiện tượng đâm xuyên tường ở các tòa nhà dẫn đến tốc độ dữ liệu thấp và chất lượng thoại tồi. Femtocell có thể cung cấp tín hiệu vô tuyến chất lượng tốt cho các thuê bao trong khi tiết kiệm tiêu hao công suất của các thiết bị di động ở môi trường trong nhà.

Gần đây, diễn đàn WiMAX đã đề xuất việc phát triển các tiêu chuẩn femtocell theo tiêu chuẩn IEEE 802.16m. Do vậy, tác giả luận văn định hướng nghiên cứu tổng quan các yêu cầu hệ thống và mô hình phát triển WiMAX femtocell cũng như giải pháp về giao diện vô tuyến 802.16m để giải quyết các vấn đề về hiệu năng và các yêu cầu thách thức trong việc triển khai.

Kết cấu của luận văn:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật WiMAX.

Chương 2: WiMAX femtocell.

Chương 3: Giải pháp kỹ thuật femtocell trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download