hoặc

English Vocabulary In Use – Intermediate chủ yếu được biên soạn dùng làm tài liệu tự học, đảm bảo các từ vựng được trình bày trong sách rất thông dụng và cần thiết.

Tài liệu trình bày và giải thích các từ mới theo ngữ cảnh, hướng dẫn cách sử dụng và cách tìm ra quy tắc sử dụng các từ đó. Dựa theo tuyển tập từ vựng tiếng Anh trong văn nói và viết để đảm bảo từ vựng được trình bày hợp lý và cập nhật.

Có các hướng dẫn về cách học và các bài tập hỗ trợ giúp rèn luyện thói quen tự học. Gồm một đáp án đầy đủ, giải thích dễ hiểu. Bao gồm bảng chú dẫn chi tiết có các phiên âm giúp người học phát âm các từ khó.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download