hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2012.

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 10:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI NGUYÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 10
Năm học 2011 – 2012

Ngày thi: 28/3/2012

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1 (5 điểm):

Kết hợp trên giấy và máy tính để tính kết quả đúng của biểu thức: B = 2468103 + 13579112.

Bài 2 (5 điểm): Cho đa thức P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d

Biết P(1) = 5; P(2) = 7; P(3) = 9; P(4) = 11

a) Tính a, b, c, d

b) Tính gần đúng giá trị biểu thức: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2012

Bài 3 (5 điểm):

Tìm tất cả các số nguyên dương thỏa mãn phương trình: 5x2 + y2 - 4xy = 6y - 14x + 170

Bài 4 (5 điểm):

Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 7cm, góc ABC = 161o20'12''

a) Tính độ dài đoạn thẳng AC và số đo các góc C

b) Tính diện tích và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 5 (5 điểm):

Tìm 5 chữ số tận cùng của 22011

Bài 6 (5 điểm):

Tìm chữ số thập phân thứ 105 sau dấu phẩy của phép chia 17 : 13

Bài 7 (5 điểm):

Tìm số dư của phép chia 2004376 cho 1975

Bài 8 (5 điểm):

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1; 0) và hai đường cao có phương trình lần lượt là d1: x - 2y + 1 = 0; d2: 3x + y + 2 = 0. Hãy tính gần đúng chu vi và diện tích tam giác ABC.

Bài 9 (5 điểm):

Qua một điểm nằm trong tam giác kẻ 3 đường thẳng song song với các cạnh của tam giác. Các đường thẳng này chia tam giác thành 6 phần, trong đó có 3 hình bình hành với các diện tích là S1 = 15cm2, S2 = 16cm2, S3 = 21,5642cm2. Tính diện tích của tam giác đã cho.

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2012

Bài 10 (5 điểm):

Tính gần đúng các nghiệm của hệ phương trình: 
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2012
.

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download