hoặc

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu thông báo này gồm các nội dung như tên khách hàng, điện thoại, địa chỉ, miêu tả sản phẩm, dự kiến ngày vận chuyển.

Out-of-Stock Notice

Order #:

 

Ngày:

Customer:

Điện thoại:

Địa chỉ:

City:

State

ZIP

Qty.

Item/Description

Estimated Shipping Date

     
     
     
     
     

We cannot fill your order at this time. The items listed above are temporarily out of stock.

We apologize for the inconvenience.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download