hoặc

English Vocabulary in Use – Sơ cấp chủ yếu được biên soạn làm tài liệu tự học nhưng cũng có thể được sử dụng làm giáo trình giảng dạy.

English Vocabulary in Use – Sơ cấp bao gồm:

  • 60 bài, mỗi bài dài 2 trang, được trình bày dễ sử dụng: các mục từ được trình bày và giải thích ở trang bên trái và trang bên phải là các bài tập thực hành.
  • Trình bày và giải thích các từ mới theo ngữ cảnh, hướng dẫn người học cách sử dụng và cách tìm ra qui tắc sử dụng các từ đó.
  • Dựa theo tuyển tập từ vụng tiếng Anh trong văn nói và viết để đảm bảo các từ vựng được trình bày trong sách thông dụng và cập nhật.
  • Gồm một đáp án đầy đủ, giải thích dễ hiểu
  • Bao gồm bảng chú dẫn chi tiết có ác phiên âm giúp người học phát âm các từ khó.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download