hoặc

Giáo án bài" Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược"

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 11 bài “Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược” mà Thư viện giáo án VnDoc.com giới thiệu với quý thầy cô dưới đây sẽ giúp học sinh nắm được quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873, rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ, rút kinh nghiệm về một sự kiện, nhân vật lịch sử... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng cho buổi lên lớp của mình được tốt nhất.

BÀI: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Giúp học sinh nắm được:

 • Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873.
 • Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến trước năm 1873.

2. Kỹ năng

 • Hình thành, rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ, đồ dùng trực quan.
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ, rút kinh nghiệm về một sự kiện, nhân vật lịch sử.

3. Tư tưởng tình cảm

 • Giúp học sinh hiểu được bản chất âm mưu của chủ nghĩa thực dân.
 • Có thái độ đúng đắn về nguyên nhân, trách nhiệm của triều Nguyễn đối với việc mất nước, với các sự kiện, nhân vật lịch sử.
 • Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào, tinh thần về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học

1. Phương pháp

 • GV Phát vấn HS.
 • Phương pháp trao đổi đàm thoại.
 • Phương pháp sử dụng sách giáo khoa.
 • Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan.

2. Phương tiện

 • Bản đồ “Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược 1858 – 1885)” và một số tranh ảnh liên quan.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược?
 • Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV dẫn dắt: Đánh chiếm Đà Nẵng không thành, thực dân Pháp đưa quân vào đánh chiếm Gia Định mở đầu cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Gia Định và miền Đông Nam Kì từ năm 1859 - 1862.

- GV? Âm mưu của thực dân Pháp khi đánh chiếm Gia Định là gì?

- Trả lời:

 • Gia Định và Nam Kì là vựa lúa của Việt Nam.
 • Gia Định có vị trí quan trọng và giao thông thuận lợi.
 • Chiếm được Gia Định sẽ cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều Nguyễn.
 • GV hỏi HS: Ý đồ chiếm Gia Định của Pháp được tien hành như thế nào?

- Từ ngày 9 đến ngày 16-2, Pháp mới đến được Gia Định do vấp phả sự chống cự quyết liệt cảu nhân dân ta.

- 17-2-1859, Pháp chiếm được thành Gia Định tuy nhiên phải rút xuống tàu chiến do các độ dân binh của ta ngày đêm bám sát, quấy rối và tiêu diệt.

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

1. Kháng chiến ở Gia Định

 

 

 

- Tháng 2-1859, quân Pháp đến Gia Định và chiếm thành Gia Định.

- Tại Gia Định nhân dân ta đã chống Pháp quyết liệt, làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp chuyển sang “chinh phục từng gói nhỏ”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download