hoặc

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh giúp các bạn theo dõi doanh thu chịu thuế, doanh thu không tính thuế, tổng doanh thu của từng ngày.

Daily Sales Recap

For the Month of ......................., ..............................

Date Taxable Sales Nontaxable Sales  Total Sales
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
Total      
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download