hoặc

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội có đáp án là đề tham khảo hay dành cho các em học sinh tự luyện tập, kiểm tra lại kiến thức đã học nhằm ôn thi cuối năm lớp 2 môn Toán tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

PHÒNG GD - ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÀI

ĐỀ CUỐI  KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015

Môn: Toán  - lớp 2 - Thời gian 40 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

A. 354            B. 253           C. 345             D. 235

Câu 2: (1 điểm) Dãy tính 4 x 5 – 2 có kết quả là:

A. 22             B. 20              C.12                D.18

Câu 3: (1 điểm) Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9              B. 17               C. 3

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Câu 5: (0.5 điểm) Tìm X

X : 2 = 10

A. X = 5                B. X = 8                C. X = 20

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

342 + 254               789 - 436                68 + 17                  92 - 46

Câu 2: Tính (1 điểm)

3 x 8 - 12 =                                        36 : 4 + 81 =

Câu 3: (1 điểm)

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Câu 5: (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

a) 211, 212, ........., .............., .............., 216.

b) 420, 430, ........., .............., .............., 470.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Phần I - Trắc nghiệm

Câu 1: 1 điểm

Đáp án: A.

Câu 2: 1 điểm

Đáp án: D.

Câu 3: 1 điểm

Đáp án: B.

Câu 4: 0,5 điểm

Đáp án: C.

Câu 5: 0,5 điểm

Đáp án: C.

Phần II - Tự luận

Câu 1: 2 điểm

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 2: 1 điểm

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 3: 1 điểm

  • Lời giải đúng 0,5 điểm
  • Phương pháp tính và đáp số đúng 0,5 điểm

Câu 4: 1 điểm

  • Lời giải đúng 0,5 điểm
  • Phương pháp tính và đáp số đúng 0,5 điểm

Câu 5: 1 điểm

Làm đúng mỗi phần 0,5 điểm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download