hoặc

Để giúp học sinh học Toán thật đơn giản và hữu hiệu, thầy cô giáo hiện nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu giáo án môn Toán lớp 10 bài “Góc và khoảng cách để quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Giáo án bài "Góc và khoảng cách"

BÀI: KHOẢNG CÁCH

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Giúp học sinh nắm được khái niệm khoảng cách từ điểm đến một mặt phẳng và đến một đường thẳng, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nó. khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  • Học sinh hiểu rõ khái niệm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

2. Kĩ năng

  • Học sinh biết cách tìm khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng và đến một đường thẳng, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nó....
  • Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau, từ đó biết cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau đó.

3. Thái độ

  • Biết vận dụng lý thuyết để làm các bài toán tính khoảng cách nhanh và chính xác.

II. Chuẩn bị

  • GV: Thước, phấn màu, bảng phụ, mô hình,…
  • HS: Ôn tập lại các kĩ năng xác định hình chiếu của một điểm lên mặt phẳng, lên đường thẳng, và hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng.

III. Phương pháp: Kết hợp đan xen các phương pháp: nêu vấn đề, đàm thoại.

IV. Tiến trình bài học

HĐ1: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

Giáo án bài Góc và khoảng cách

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download