hoặc

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh là đề thi thử quốc gia môn Toán, đề thi thử đại học môn Toán 2015 có đáp án chi tiết kèm theo, là tài liệu hay dành cho các bạn và thầy cô nghiên cứu luyện thi đại học môn Toán, ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán.

Đề thi thử Quốc gia môn Toán

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
TỔ TOÁN
ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015
Môn TOÁN (Lần 1)
Thời gian làm bài: 180 phút

  Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = (-x + 1)/(2x - 1)        (1)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

b) Chứng minh rằng đường thẳng y = x + m luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. Tìm m để độ dài đoạn AB = 2 .

  Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: sin2x - sinx = 2 - 4cosx.
Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh

  Câu 5 (1,0 điểm). Một tổ học sinh gồm có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh đi chăm sóc bồn hoa. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đi chăm sóc bồn hoa có cả nam và nữ. 

  Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD = 60o. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm tam giác ABC. Góc giữa mặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (SAB) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD).

  Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(3;-1). Điểm E(-1;-3) nằm trên đường thẳng delta chứa đường cao qua đỉnh B. Đường thẳng AC qua F(1;3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có đường kính AD với D(4;-2).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download