hoặc

 Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15 là bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 khoa học giúp các em nắm được kiến thức về cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn và cách phân biệt hai thì này trong Tiếng Anh, ngoài ra các em sẽ nắm một số kiến thức cơ bản về máy tính và từ vựng liên quan. 

Bài giảng Tiếng Anh 8

Unit 15: Computers

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15 có nội dung bài học về chủ đề Computers cô đọng qua từng slide Powerpoint, với hình ảnh sinh động, nội dung chính được nhấn mạnh rõ ràng giúp việc ghi nhớ các kiến thức về cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, biết cách phân biệt hai loại thì này trong Tiếng Anh. Đồng thời hướng dẫn học sinh tìm hiểu về máy tính, có thể viết một tập hợp các hướng dẫn về cách sử dụng máy in và máy tính, có thể mô tả máy tính và mở rộng vốn từ vựng của bản thân, biết cách sử dụng "yet" và "already" trong thì hiện tại hoàn thành, so sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn trong bài học của học sinh dễ dàng hơn,.. 

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download