hoặc

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Nguyễn Khuyến gồm 60 câu, chia làm hai phần, trong đó có phân chia phần riêng dành cho học sinh đăng kí thi theo chương trình chuẩn và học sinh đăng kí thi theo chương trình nâng cao. Đề thi này giúp các bạn tổng hợp lại kiến thức đã học để ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ LẦN 3 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014-2015

MÔN : VẬT LÝ - LẦN THỨ 3

Thời gian làm bài 90 phút
------------------------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu , từ câu 01 đến câu 40)

Câu 1: Mạch điện AM chứa C, MN chứa L, NB chứa R ghép nối tiếp . Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch u = 100√2cos(ωt + π/4)V. Cho R = 100 Ω, Tụ điện có điện dung C = 10-4/π(F) F, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9/2π H. Điều chỉnh để điện áp hiệu dụng của cuộn cảm lớn nhất. Độ lệch pha giữa uAM và uMB là:

A. 0,37rad.                B. 0,42rad.                C. 0,56rad.                  D. 0,92rad.

Câu 2: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức En = -13,6/ n2 (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng

A. 0,4861 µm.          B. 0,4102 µm.             C. 0,4350 µm.              D. 0,6576 µm

 Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Nguyễn Khuyến

A. 95,19 ngày.         B. 93,27 ngày.            C. 151,13 ngày.            D. 123,23 ngày.

Câu 5: Bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất là r1 = 5,3.10-11m. Động năng của êlectron trên quỹ đạo Bo thứ nhất là:

A. 14,3 eV.              B. 17,7 eV                 C. 13,6 eV                   D. 27,2 eV

Câu 6: Dòng quang điện tồn tại trong tế bào quang điện khi

A. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có cường độ lớn và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của TBQĐ là UAK> 0.

B. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng dài.

C. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp.

D. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một chùm bức xạ có bước sóng ngắn thích hợp và hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện là UAK phải lớn hơn hiệu điện thế hãm Uh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download