hoặc

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức cho năm học mới, Vndoc.com xin giới thiệu:Tóm tắt kiến thức môn Sinh học lớp 12.

Tóm tắt kiến thức môn Sinh học lớp 12

I. TÓM LƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Tóm tắt kiến thức môn Sinh học lớp 12

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download