hoặc

Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn này như sau:

Telephone Sales Order Form

From

   

Customer No.

   

Terms

Ship To

 

Salesperson

   

Ship Week Of

     

 

Order # 

Delivery Via

Routing

 

Item

Quantity Ordered

Chi tiết

Unit Count

Unit Price

Total 

           

Total 

 

 

 

Ngày 

Approval Signature

Purchaser

Title

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download