hoặc

VnDoc.com mời bạn đọc xem Biểu mẫu bảng đánh giá sau thời gian thử việc được sử dụng cho các cấp quản lý đánh giá quá trình làm việc của nhân viên mới sau một thời gian thử việc có mang lại hiệu quả công việc do người đó phụ trách, từ đó đề xuất lên lãnh đạo có tiếp nhận nhân viên đó hay không.

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download