hoặc

VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học, được soạn rất cẩn thận, từ lý thuyết cho đến các dạng bài tập thường gặp ở phần này, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học

DAO ĐỘNG CƠ HỌC
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động: Là những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. (Vị trí cân bằng là vị trí tự nhiên của vật khi chưa dao động, ở đó hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0).

2. Dao động tuần hoàn: Là dao động mà trạng thái chuyển động của vật lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. (Trạng thái chuyển động bao gồm tọa độ, vận tốc v gia tốc… cả về hướng và độ lớn).

Giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học

Giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học
Giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học
Giáo trình ôn thi Vật lý lớp 12 phần Dao động cơ học

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download