hoặc

Thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án môn Sinh học lớp 10 cơ bản được thiết kế dựa theo khung chương trình chuẩn bậc Phổ thông trung học. Giáo án lần lượt giải quyết các vấn đề chính như: mục tiêu bài dạy - giúp học sinh nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản mà tác phẩm hướng đến, phương tiện dạy học gồm sách giáo khoa và phần thiết kế bài giảng.

Giáo án môn Sinh học lớp 10 cơ bản

Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

I. Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, học sinh cần:

  • Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.
  • Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chúc nên thế giới sống.
  • Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
  • Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp dạy học.

II. Phương tiện dạy học

  • Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10.
  • Tranh ảnh có liên quan.

III. Phương pháp dạy học

Hỏi đáp – Minh họa + Thảo luận nhóm.

IV. Nội dung dạy học

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Bài mới:

 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh   Nội dung

Hoạt động 1:

GV chia nhóm HS, yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhanh trả lời.

Câu hỏi: Thế giới sống được tổ chức theo những cấp tổ chức cơ bản nào?

GV yêu cầu các HS khác bổ sung.

GV đánh giá, kết luận.

Hoạt động 2:

GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi được phân công.

+ Nhóm 1 và nhóm 2:

Câu hỏi: Cho ví dụ về tổ chức thứ bậc và đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống.

GV nhận xét, kết luận.

HS tách nhóm theo yêu cầu của GV, nghe câu hỏi và tiến hành thảo luận theo sự phân công của GV.

Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận. Các thành viên còn lại nhận xét, bổ sung.

 

Nhóm 1,và 2 tiến hành thảo luận theo yêu cầu của GV, cử đại diện trình bày.

I. Các cấp tổ chức của thế giới sống:

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc
thứ bậc rất chặc chẽ gồm các cấp tổ chức cơ bản: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Trong đó, tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:

Nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

Ví dụ: SGK

Ngoài đặc điểm của tổ sống cấp thấp, tổ chức cấp cao còn có những đặc tính riêng gọi là đặc tính nổi trội.

Ví dụ: SGK

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download