hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 02)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Địa lý - Lớp 11 Cơ bản
Dành cho tất cá các lớp (trừ lớp 10 Địa)

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Tiết 1 buổi Sáng ngày 18/12/2012

Câu 1: (3 điểm)

Liên minh Châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Chứng minh rằng EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp của Hoa Kỳ? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân?

Câu 3: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

GDP CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC KINH TẾ THẾ GIỚI

(Đơn vị: Tỉ USD)

Đề thi học kì I môn Địa lý lớp 11 cơ bản (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

1. Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện bảng số liệu trên

2. Nhận xét.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download